Studiebegeleiding Bronckhorst geeft training aan kinderen uit de bovenbouw.

In een kleine groep (minimaal 2 en maximaal 4) gaan we 1 x per week aan de slag zodat jij goed voorbereid bent op de laatste fase op de basisschool! 

De aandacht in deze training gaat vooral uit naar begrijpend lezen & rekenen.

Begrijpend lezen is belangrijk. Je hebt dit onderdeel immers nodig bij alle andere vakken om teksten goed te kunnen begrijpen. Met rekenen gaan we aan de slag met het oefenen van procenten, breuken en rekenen met komma.Daarnaast is er ruimte voor andere vakken.


Een training kan starten op elk moment in het schooljaar. We starten zodra er 2 aanmeldingen zijn. Het moment waarop de training gegeven wordt bepalen we in overleg.