Studiebegeleiding Bronckhorst start de begeleiding altijd met een intakegesprek.

Tijdens dit gesprek bepalen we wat een leerling nodig heeft en waar we samen mee aan de slag gaan. Zo nodig vragen we de mentor op school om advies.

Wij helpen de leerlingen bij het plannen en structureren van het huiswerk. Daarnaast leren wij studievaardigheden aan die nodig zijn om hun werk goed aan te pakken. We maken gebruik van verschillende leerstrategieën en kijken samen welke manier het beste past.

Van de leerlingen verwachten wij dat zij de agenda goed bijhouden én hun boeken en schriften meenemen. Dit vormt de basis voor een goede samenwerking. De schoolresultaten volgen wij , in overleg met ouders, op het leerlingvolgsysteem van de school (bijvoorbeeld Magister). Wij werken zoveel mogelijk samen met de school die de leerling bezoekt. De ouders stellen wij regelmatig op de hoogte van de vorderingen.